הקטנת תקן חניה- תא/ 3319

בקשה ועדה מקומית 3697/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה- תא/ 3319
מספר: 3697/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור כי הוראות התקן למקומות חניה יבוצעו בשלבים לפי הסדר הבא:
שלב א'- 262 מקומות חניה.
שלב ב'- 92 מקומות חניה.
שלב ג'- 47 מקומות חניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהמסגר, יצחק שדה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7077חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 595/ אלתכנן מחדש את השטח, ע"י שנוי יעוד מאזור מסחרי ותעשיה ושטח לתכנון בעתיד לאזהיתר בניה
תוכניתתא/ 3319מתחם יצחק שדה (חסן ערפה)היתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה12/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'9414/05/2012
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'9112/03/2012