הקטנת תקן חניה

בקשה ועדה מקומית 3609/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקטנת תקן חניה
מספר: 3609/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר את הקטנת תקן החניה עקב כך שהבנין מיועד לשימור ולא ניתן להסדיר בו מקומות חניה נוספים, בהתייחס להחלטת הוועדה מתאריך 13.9.2000 לגבי מדיניות למתן פטור מתקן חניה למבנים לשימור - חסרים 3.3 מקומות חניה - כפוף לאישור הועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופינסקר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6907חלק124
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5210/09/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5106/08/2006