הקטנת תקן חניה

בקשה ועדה מקומית 3613/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: הקטנת תקן חניה
מספר: 3613/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג מדירת מגורים לשימוש מבוקש: גן ילדים לתקופה של 5 שנים בשטח 95.8 מ"ר למקום יש כניסה נפרדת בתחום המגרש ניתן להסדיר חניה פיזית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומשמר הירדן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6637חלק328
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1821שינוי לתכנית מפורטת 188 / Rשימוש חורג
תוכניתתא/ 2550אפשור חניה פרטית במגרשים של בנינים צמודי קרקע.שימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5306/11/2006