הקלה בגובה מבנה הרפת

בקשה ועדה מקומית 55/ 11403

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקלה בגובה מבנה הרפת
מספר: 55/ 11403
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סככות רפת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקבשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11403חלק55
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200201311/11/2002