הקלה בגודל מגרש עבור בניה בשב"צ ברח' יצחק בשביס זינגר

בקשה ועדה מקומית 3689/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקלה בגודל מגרש עבור בניה בשב"צ ברח' יצחק בשביס זינגר
מספר: 3689/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה רביעית למבנה בי"ס יסודי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוזינגר בשביס יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6884חלק13
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8217/01/2011