הקלה בקו בנין מציר דרך מס' 402 עפ"י הוראות תמא/3,עסקי משולב:מסחר משרדים מגורים

תוכנית הר/ 1000/ 19/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקלה בקו בנין מציר דרך מס' 402 עפ"י הוראות תמא/3,עסקי משולב:מסחר משרדים מגורים
מספר: הר/ 1000/ 19/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקלה בקו בניין מציר דדרך מס' 402 עפ"י הוראות תמ"א 3 , מ- 100 מ' ל- 25 מ' לבניין, ל- 20 מ' לקולונדה ול- 20 מ' למרתפיי חניה.
2. קביעת ייעודי קרקע ל:
א. אזור עיסקי משולב: מסחר, משרדים ומגורים.
ב. שטחים ציבוריים פתוחים , שבילים להולכי רגל ושבילים לרוכבי אופניים.
ג. שטחים לדרכים, דרכים משולבות, חניה ציבורית, חניונים על ותת קרקעיים.

3. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה ללא הסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
4. קביעת הוראות לתחבורה וחניה.
5. קביעת הוראות בדבר בינוי פיתוח ועיצוב הבינוי.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
7. קביעת הוראות בדבר מערכות תשתית.
8. קביעת הוראות איכות הסביבה.
9. קביעת הוראות בדבר הפקעה.
10. קביעת הוראות בדבר שלבי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרוןבן גוריון, שרת משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6455חלק211, 246-247
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ במ/ 600מגדיאל צפון דרום,הדר צפון דרום,רמתיים,גני צבישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/08/2004
קבלת תכנית21/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500819/04/2005