הקלה בקו בנין צדדי

תוכנית שה/ מק/ 1065

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקלה בקו בנין צדדי
מספר: שה/ מק/ 1065
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקלה בקו בניין צדדי מ- 3 מ' ל-0 נקודתית, בהתאם לתשריט המצורף - לצורך קירוי קטע באורך 3 מ' של חצר משק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםקדם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6859חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/11/2004תאריך פרסום: 02/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5338. עמוד: 317. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200411430/11/2004