הקלה מגודל מגרש ופטור מתקן חניה

בקשה ועדה מקומית 3563/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור הקלה מתכנית
שם: הקלה מגודל מגרש ופטור מתקן חניה
מספר: 3563/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקלה מגודל מגרש מבנה חדש ופטור מתקן חניה ברחוב שוהם מתיתיהו 27 גוש: 6624 חלקה: 520, 727 תל אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושוהם מתתיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6624חלק520, 727
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4010/10/2004