הקמת אזור למרכזים לוגיסטיים,מדרום לכביש 5 ובסמוך לצומת קאסם.ש.ב.צ וספורט,שצפ.

תוכנית ק/ 3414

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת אזור למרכזים לוגיסטיים,מדרום לכביש 5 ובסמוך לצומת קאסם.ש.ב.צ וספורט,שצפ.
מספר: ק/ 3414
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינויי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית לתכליות הבאות:
א. אזור למרכזים לוגיסטיים.
ב. שטח משולב לבנייני ציבור וספורט.
ג. שטח ציבורי פתוח.
ד. שטח למתקנים הנדסיים.
ה. דרכים.
2. קביעת תנאים, הוראות וזכויות בניה וקביעת שלבי ביצוע.
3. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג' סעיף ז' לחוק.
4. קביעת קו בנין של 75 מ' מציר דרך מס' 5 במקום קו בניין של
150 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר קאסםכפר קאסם

תיאור המיקום:
ישוב: כפר קאסם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8865חלק9-11, 25, 29-321-2, 12-17, 23, 26-27
8866חלק1-8, 10-25, 439, 33-37, 39-42, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2594. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/02/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות29/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4356. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה03/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/12/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף25/11/2004
קבלת תכנית07/09/2004