הקמת אזור מגורים א' במשק מס' 17 מושב ניר בנים

תוכנית 8/ 03/ 111/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת אזור מגורים א' במשק מס' 17 מושב ניר בנים
מספר: 8/ 03/ 111/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
איחוד וחלוקת מגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
ישוב: ניר בנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2933חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 823ישוב ניר בניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/1996תאריך פרסום: 26/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4471. עמוד: 1083. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים20/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/12/1996
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/1996
פרסום להפקדה ברשומות26/09/1996תאריך פרסום: 26/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4445. עמוד: 76. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/1996תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/09/1996
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1996
קבלת תכנית14/02/1996