הקמת אזור מגורים א' שכונה 10 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת אזור מגורים א' שכונה 10 - חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' ושטח
לבנייני ציבור על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד
וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 10
גושים: 100013 חלקות ח / 18, ח / 15
גושים: 100013

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100013חלק5, 7, 15, 18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/1997תאריך פרסום: 06/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4541. עמוד: 4390. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 30/06/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1997
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 17/02/1997.
פרסום להפקדה ברשומות16/02/1997תאריך פרסום: 16/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4492. עמוד: 2221. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה13/01/1997
קבלת תכנית11/08/1996