הקמת אזור מגורים א' - מושב שדה משה

תוכנית 6/ 03/ 192/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת אזור מגורים א' - מושב שדה משה
מספר: 6/ 03/ 192/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' והקטנת
ש.ב.צ. על ידי שינויים ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקה
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34109חלק1387, 103
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 192/ 2מושב שדה משה - תוספת יחידות דיורשינוי
תוכנית6/ 03/ 192שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2002
קבלת תכנית30/05/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200406/05/2002