הקמת אזור מגורים מיוחד

תוכנית 18/ 02/ 102/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת אזור מגורים מיוחד
מספר: 18/ 02/ 102/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור משולב מגורים מיוחד מסחר
ומשרדים על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
וקביעת הנחיות מגבלות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכי

תיאור המיקום:
מקום: רחוב שדרות בן גוריון פינת ז'בוטינסקי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2407חלק1817
2474חלק24-25, 9212, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית18/ 03/ 155/ 2שכונה מג' קרית מלאכישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3040. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים14/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/04/2004
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/11/2003תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 224. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים10/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2002
קבלת תכנית25/07/1999