הקמת אזור מגורים - נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת אזור מגורים - נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת נטעים על ידי
שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הוראות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
גוש: עזתה 60 חלקה 17

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/1997תאריך פרסום: 22/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4523. עמוד: 3579. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 16/05/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/04/1997
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1997
פרסום להפקדה ברשומות30/01/1997תאריך פרסום: 30/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4486. עמוד: 1864. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים24/01/1997תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/12/1996
החלטה בדיון בהפקדה21/10/1996
קבלת תכנית29/08/1996