הקמת אזור מסחרי תיירותי משני צידי כביש הכניסה לישוב ירכא והסדרת התנועה בדרך

תוכנית ג/ 12125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת אזור מסחרי תיירותי משני צידי כביש הכניסה לישוב ירכא והסדרת התנועה בדרך
מספר: ג/ 12125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מסחר ותיירות ותעשיה זעירה בכביש כניסה לירכא.

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח מסחר ותיירות + תעשיה זעירה וכבישים.
- קביעתהתכליות המותרות לכל יעודקרקע.
- קביעת הוראות בניה.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18772חלק5655, 70, 110-111
18885חלק6-9, 13, 23-24, 28-29, 10310-11, 14, 19, 22, 26-27, 30-32, 94-95, 102, 104-105
18886חלק37-3829, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9420ליעד שטח עבור "מבנה שרות לדרך", ירכאשינוי
תוכניתג/ 5467מולנות וקייט, בית ג'ןשינוי
תוכניתג/ 13093שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מלאכה ומסחר, ירכאשינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4448. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים07/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית16/01/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות16/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 233. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/08/2005
החלטה בדיון בוולק"ח18/04/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית13/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/01/2003
קבלת תכנית21/09/2000