הקמת אזור משולב מסחר ושצ"פ - שכונה ד' (אופיר)

תוכנית 2/ 03/ 123/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת אזור משולב מסחר ושצ"פ - שכונה ד' (אופיר)
מספר: 2/ 03/ 123/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור משולב מסחר
ושטח ציבורי פתוח על ידי שינויים ביעודי הקרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
שכונה ד' (אופיר)
גושים: 40038 (לא מוסדר)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1994תאריך פרסום: 09/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4220. עמוד: 3598. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים29/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית23/05/1994
פרסום להפקדה ברשומות03/02/1994תאריך פרסום: 03/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4189. עמוד: 2006. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 04/01/1994.
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1993
קבלת תכנית04/01/1993