הקמת אזור תיירות - מבנן א' אילת

תוכנית 2/ 03/ 194

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת אזור תיירות - מבנן א' אילת
מספר: 2/ 03/ 194
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תיירות על ידי
קביעת יעודי קרקע והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001חלק19, 52-5590-91, 97, 100, 123
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1991.
פרסום לאישור ברשומות25/10/1991תאריך פרסום: 25/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3936. עמוד: 330. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/07/1991
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/06/1991
החלטה בדיון באישור תכנית10/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות17/01/1991תאריך פרסום: 17/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3835. עמוד: 1111. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים27/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 27/12/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/12/1990
החלטה בדיון בהפקדה22/10/1990
קבלת תכנית07/05/1990