הקמת אזור תעשיה - עזתה

תוכנית 7/ 02/ 328/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת אזור תעשיה - עזתה
מספר: 7/ 02/ 328/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה על ידי
איחוד וחלוקת מגרשים, שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
אזור תעשיה - עזתה
גוש: 3 / 100280 (רשום) ח"ח 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100280חלק2, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1998תאריך פרסום: 26/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4631. עמוד: 2982. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים12/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/02/1998
החלטה בדיון באישור תכנית15/12/1997
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4574. עמוד: 18. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים25/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 25/09/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה11/08/1997
קבלת תכנית26/01/1997