הקמת אתר תקשורת קטן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 110/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת אתר תקשורת קטן
מספר: 110/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אתר תקשורת קטן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידומדרך עזמדרך עוז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11807חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200802720/05/2008