הקמת בית הרב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 119/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת בית הרב
מספר: 119/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בית הרב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13057חלק63