הקמת בית כנסת.

תוכנית זמ/ 256

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת בית כנסת.
מספר: זמ/ 256
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משצ"פ לשטח בניני ציבור, להקמת בית
כנסת.
2. הריסת בית כנסת ישן קיים והפיכת השטח לש.צ.פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהמזכרת בתיהמזכרת בתיה

תיאור המיקום:
ישוב: מזכרת בתיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3898חלק227, 229
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/1996תאריך פרסום: 25/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4374. עמוד: 1422. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה ברשומות02/07/1995תאריך פרסום: 02/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4316. עמוד: 3810. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/06/1995
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/05/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה16/05/1995
קבלת תכנית16/12/1993