הקמת בית מגורים ליחיד יחד עם קומת חניה בשטח. עיר כרמל דלית אל כרמל

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 09/ 162/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת בית מגורים ליחיד יחד עם קומת חניה בשטח. עיר כרמל דלית אל כרמל
מספר: 09/ 162/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהרכס הכרמלדאלית אל-כרמלדאלית אל-כרמלדאלית אל-כרמל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2900חלק100
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200904613/08/2009