הקמת בית מגורים.

בקשה ועדה מקומית שרק/ 20100047

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת בית מגורים.
מספר: שרק/ 20100047
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3741חלק274
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה במועצה הארצית29/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים43229/06/2010