הקמת בית ספר בדרום מזרח סכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי לשב"צ, סכנין

תוכנית ג/ 12052

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת בית ספר בדרום מזרח סכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי לשב"צ, סכנין
מספר: ג/ 12052
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד שטחים לבית ספר וגני ילדים.
2. לתכנן תשתית כולל דרכי גישה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19289חלק3711-12, 14-15, 33, 40, 44, 56
19321חלק169-171, 176, 251, 273
19322חלק3, 161-171, 218-220, 223, 251-260
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/02/2002תאריך פרסום: 04/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5051. עמוד: 1353. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2002. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4033. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים04/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2001. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה14/02/2001
קבלת תכנית03/07/2000