הקמת בית ספר בשולי אזור תעשיה - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת בית ספר בשולי אזור תעשיה - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ביעוד הקרקע, משטח ציבורי פתוח- לשטח לבנייני ציבור.
2. שינוי ביעוד הקרקע, משטח ציבורי פתוח- לדרך.
3. קביעת זכויות בניה בשטח לבנייני ציבור.
4. קביעת סה"כ היקפי בניה, 200% שטח עיקרי ו- 80% שטחי שירות.
5. קביעת קוי בניין וגובה המבנים.
6. מתן הנחיות ותנאים למתן היתר.
7. מתן הוראות פיתוח והוראות ארכיטקטוניות בשטח התכנית.
8. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום:בין כביש S- שד' משה סנה לחווה החקלאית, צפונית לבית העלמין, דרומית לאזור התעשיה ברחוב העבודה- באשדוד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
471חלק9
2064חלק15, 27
2069חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 72כביש "S"שינוי
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 17שינוי מס' 17 לתכנית מיתאר מס' 101/02/3שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5594. עמוד: 583. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית02/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 237. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/10/2005
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/11/2004
קבלת תכנית11/02/2003