הקמת בית ספר לדיג וספנות

תוכנית עח/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת בית ספר לדיג וספנות
מספר: עח/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בית ספר לדיג וספנות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת

תיאור המיקום:
ישוב: מכמרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8390חלק1-2, 4
8391כל הגוש
10579כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/1966תאריך פרסום: 16/06/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1282. עמוד: 1763. שנה עברית: התשכו .
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/06/1966
קבלת תכנית16/01/1964