הקמת בית ספר - שכונה 17 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 437

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת בית ספר - שכונה 17 - חורה
מספר: 7/ 03/ 437
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית ספר על יסודי על ידי
קביעת גבולות מגרש, קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
שכונה 17

גושים וחלקות:
גוש: 100012/1 חלק מחלקה: 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 437. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים14/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2893. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה30/09/2002
קבלת תכנית06/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301208/09/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים32031/07/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201330/09/2002