הקמת בית קברות, סכנין

תוכנית ג/ 17343

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת בית קברות, סכנין
מספר: ג/ 17343
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח שמור משולב לשטח בית קברות ודרכים בדרום סח'נין .

עיקרי הוראות התכנית :
בקשה להקלה מתמ"א 35 ותמ"מ 2/9 ולשנות את הייעוד לשטח בית קברות ודרכים בדרום סח'נין .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19288חלק18-21, 25, 42-44
19296חלק2-3, 40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/02/2008
קבלת תכנית06/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200801318/06/2008