הקמת בניין חדש בן 3 קומות מעל קומת מרתף. גבעת חנניה, אבו טור

בקשה ועדה מקומית 0/ 0316/ 00

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת בניין חדש בן 3 קומות מעל קומת מרתף. גבעת חנניה, אבו טור
מספר: 0/ 0316/ 00
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30019חלק42