הקמת בניינים חדשים, שימור בניינים ואלמנטים, הריסת מבנים - "בצלאל ובית האמנים"

תוכנית 2654/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת בניינים חדשים, שימור בניינים ואלמנטים, הריסת מבנים - "בצלאל ובית האמנים"
מספר: 2654/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת בינוי לתספות בניה, בשטח הידוע כמתחם "בצלאל ובית האומנים" לשם הרחבת בנינים קיימים בשטח, בהתאם לנספח בינוי.
ב. קביעת הוראות בדבר שימור ושיקום חלק מהבנינים הקיימים במתחם.
ג. קביעת הוראות בגין הריסת חלק מהמבנים והמדרגות הקיימים בשטח המתחם.
ד. קביעת קוי בנין מירביים לתוספות הבניה.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים בשטח המתחם ל- 4474 מ"ר מתוכם 3483 מ"ר שטחים עיקריים (לא כולל את השטחים הכלולים בבנין "בית האומנים").
ו. קביעת מס' הקומות המירבי וגובה הבניה המירבי.
ז. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתרי בניה בשטח.
ח. קביעת הוראות בגין גדר ועצים לשימור.
ט. קביעת אפשרות לבניה ופיתוח בשלבים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםבצלאל

תיאור המיקום:
מתחם "בצלאל" ו"בית האומנים" בין הרחובות בצלאל ושמואל הנגיד.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30043חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3026. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים02/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2875. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון בהפקדה18/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/05/2002
קבלת תכנית14/02/2002