הקמת בנין בן 6 קומות,הקמת מרתף חניה.קביעת זכויות בניה.

תוכנית רח/ 550/ ב/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת בנין בן 6 קומות,הקמת מרתף חניה.קביעת זכויות בניה.
מספר: רח/ 550/ ב/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת בנין בן 6 קומות מגורים (כולל דירת גג) על קומת
עמודים מפולשת ובו 21 דירות.
2. הקמת מרתף חניה.
3. קביעת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותאיזנברג

תיאור המיקום:
בדרום: רח' אייזנברג, בצפון: חלקות 667, 454, במזרח: חלקה 843 (1306)
במערב: חלקה 1098.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק121, 668
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/02/2002תאריך פרסום: 14/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1466. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים25/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית05/08/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות05/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2838. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2000
קבלת תכנית25/06/2000