הקמת בנין חדש בן 4 קומות מעל חניה ומחסנים , שכונת ראס אל עמוד

תוכנית 11190

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת בנין חדש בן 4 קומות מעל חניה ומחסנים , שכונת ראס אל עמוד
מספר: 11190
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : הצעה לבנית בנין חדש בן 4 קומות מעל 2 קומות חניה ומחסנים + תוספת קומות מעל 2 מבנים קיימים .
2. שינוי יעוד מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים מיוחד.
3. קביעת הבינויים הבאים בשטח:
בנין מס' 1 :
קביעת בינוי להקמת בנין חדש בן 4 קומות מעל 2 קומות של חניה ומחסנים לשם יצירת 6 יח"ד חדשות בנוסף לקומת קרקע (למסחר).
בנין מס' 2
1. תוספת בניה (על עמודים ) בקומת קרקע וראשונה .
2. תוספת של 2 קומות מעל הבנין הקיים לשם יצירת 4 יח"ד חדשות.
בנין מס' 3 :
א. תוספת בניה בקומת קרקע לשם הרחבת יח"ד קיימים .
ב. תוספת 2 קומות עליונות לבנין לשם תוספת 4 יח"ד חדשות.
כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח.
4. קביעת בינוי עבור בנין חדש ותוספת של קומות מעל 2 בנינים קיימים .
5. קביעת תוספת שטחי בניה מגורים בהיקף של 3536.16 מ"ר מהם 2684.5 מ"ר שטחים עיקריים 541.6 מ"ר שטחי שרות . וקביעת תוספת שטחי מסחר בהיקף של 310.0 מ"ר
6. שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים.
7. תוספת של 14 יח"ד חדשות סך של 19 יח"ד .
8. הגדלת מספר הקומות מ- 2 ל- 4 קומות .
9. קביעת שימוש עבור מגורים ומסחר.
10. קביעת הוראות בגין הכנת תצ"ר.
11. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ו/או העתקה.
12. קביעת הוראות בגין עצים בוגרים לנטיעה .
13. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .
14. קביעת הוראות בגין מחסנים וגדרות להריסה.
15. קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.
16. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.
13. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
14. קביעת הוראות בגין מחסנים וגדרות להריסה.
15. קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.
16. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםראס אל עמוד

תיאור המיקום:
שכונת ראס אל עמוד ,
קואורדינטות אורך בין 222/900 - לבין 222/975
קואורדינטות רוחב בין 630/675 - לבין 630/750
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29987חלק63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2668תכנון הכפר ראס אל עמודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4679. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3527. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/12/2007
קבלת תכנית06/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה