הקמת בנין מגורים חדש 6 קומות ,20 יח"ד רח' אביטל 2 , שכ' מקור חיים

תוכנית 13392

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת בנין מגורים חדש 6 קומות ,20 יח"ד רח' אביטל 2 , שכ' מקור חיים
מספר: 13392
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בנין מגורים חדש. ברח' אביט שבשכונת מקור חיים בירושלים .

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים ג' 1 .
ב. קביעת בינוי להקמת בנין חדש בעל שני אגפים בעל 6 קומות מעל הקרקע הצמודה ו- 2 מתחת למפלס הכניסה הקובעת .
ג. קביעת קווי בנין על ותת קרקעיים .
ד. קביעת הוראות בינוי.
ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ו. קביעת שטחי הבניה בהיקף של 3173.6 מ"ר מתוכם 1692 מ"ר עיקרי ו- 381.6 מ"ר שרות מעל הקרקע ו- 1100 מ"ר שרות מתחת לקרקע .
ז. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאביטל

תיאור המיקום:
שכונת מקור חיים
קואורדינטה X 220/150
קואורדינטה Y 628/800
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30130חלק41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 952. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים22/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/10/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2155. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2009
קבלת תכנית17/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117807/09/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000825/05/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112024/02/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200901031/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה