הקמת בריכות שחיה פרטיות.

תוכנית גז/ 13/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת בריכות שחיה פרטיות.
מספר: גז/ 13/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הקמת בריכות שחיה פרטיות - קביעת הוראות
להקמתם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר
כמסומן בתשריט גז / 13 / 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3708חלק1-4, 58, 87-93, 95-122
3709חלק20, 100-106, 108, 111-113, 119-121, 123-126, 129-146, 148-153, 155-160, 162-163, 165-174
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 26/05/1994.
פרסום לאישור ברשומות30/04/1994תאריך פרסום: 30/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4211. עמוד: 3186. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1994.
פרסום להפקדה ברשומות21/10/1993תאריך פרסום: 21/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4151. עמוד: 182. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1993
קבלת תכנית18/04/1993