הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות

תוכנית בר/ 309

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות
מספר: בר/ 309
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחייה, בתחומי ישובים: בניה, קדרון, גבתון, בית- אלעזרי, עשרת , כפר מרדכי, כפר מישר, כפר אביב, שדמה,משגב דב, גן הדרום, נטעים, גן שורק, גאליה, בית עובד, בית חנן, כפר הנגיד, בן זכאי, בית גמליאל, בני דרום, בני ראם, בית חלקיה.
ב. מתן הנחיות להבטחת תנאי בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה הנאותים.
ג. קביעת הוראות תפעול לבריכות שחיה פרטיות

עיקרי ההוראות:
א.קביעת הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחייה( מיקום, גודל, נפח, קווי בניין)
ב. מתן הוראות אקוסטיות ופיתוח.
ג. הוראות תכנוניות למבני עזר לבריכות שחיה
ד. הוראות בטיחות.
ה. תנאי תברואה.
ו. קביעת תנאים להוצאת היתר להקמת בריכת שחייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנר
מרכזשורקותגדרות
מרכזשורקותגן רוה
מרכזשורקותנחל שורק
מרכזשורקותחבל יבנה

תיאור המיקום:
כל מרחב תכנון ועדת "שורקות"
בתחומי ישובים: בניה, קדרון, גבתון, בית- אלעזרי, עשרת , כפר מרדכי, כפר מישר, כפר אביב, שדמה,משגב דב, גן הדרום, נטעים, גן שורק, גאליב, בית עובד, בית חנן, כפר הנגיד, בן זכאי, בית גמליאל, בני דרום, בני ראם, בית חלקיה.
רשות מקומית: גן רווה, גדרות, ברנר, חבל יבנה, נחל שורק.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומיכפיפות
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלכפיפות
תוכניתתתל/ 3/ 4/ 10כביש 7כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2695. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: עיתון יומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/12/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה23/03/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות18/10/2009
החלטה בדיון בולחוף25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2626. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2009
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה10/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/01/2008
קבלת תכנית23/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה