הקמת גג רעפים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 028/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת גג רעפים
מספר: 028/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת גג רעפים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13069חלק70