הקמת דיר צאן וגדר רשת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 055/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת דיר צאן וגדר רשת
מספר: 055/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת דיר צאן, מרכז מזון, מחסן וגדר רשת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10326חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200702008/05/2007