הקמת דשר רשת קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 080/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת דשר רשת קיים
מספר: 080/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת דשר רשת קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחישבלישבלי אום אל גנם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17003חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200810713/10/2009