הקמת חווה פוטוולטאית קרקעית לאספקת 3.0 מגה וואט לשעה

בקשה ועדה מקומית עפולה 2010/ 001

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת חווה פוטוולטאית קרקעית לאספקת 3.0 מגה וואט לשעה
מספר: עפולה 2010/ 001
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת חווה פוטוולטאית קרקעית לאספקת 3.0 מגה וואט לשעה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16688חלק22
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010