הקמת חוות סוסים, מושב בן עמי

תוכנית ג/ 18177

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת חוות סוסים, מושב בן עמי
מספר: ג/ 18177
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות למגורים בנחלה והקמת חוות סוסים - מושב בן עמי

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי בעל הנחיות מיוחדות לצורך הקמת חוות סוסים עפ"י תכנית ג/ 6540
קביעת הוראות בינוי וזכויות בניה לחוות הסוסים
קביעת התכליות קרקע המותרות לכל יעוד
קביעת הנחיות סביבתיות לשטח החקלאי הנדון
הסדרת זכויות בניה למגורים בשטח המגורים בישוב כפרי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבן עמי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19937חלק1136
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1582. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים25/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1937. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים12/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה25/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2009
קבלת תכנית22/04/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה