הקמת חממה ומחסן חקלאי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 002/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת חממה ומחסן חקלאי
מספר: 002/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת חממהומחסן חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17356חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001216/02/2010