הקמת חממה לגידול ירקות + גדרות

בקשה ועדה מקומית 20040296

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת חממה לגידול ירקות + גדרות
מספר: 20040296
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חממה לגידול ירקות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבקועבקוע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4864חלק53-55