הקמת חנויות במבנה המקשר בין 2 מגדלי המגורים במקום חנויות בקומת העמודים

תוכנית רח/ 183/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת חנויות במבנה המקשר בין 2 מגדלי המגורים במקום חנויות בקומת העמודים
מספר: רח/ 183/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת חנויות במבנה המקשר בין 2 מגדלי המגורים במקום חנויות בקומת העמודים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות, כפר גבירול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3779חלק44, 47, 83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1978תאריך פרסום: 27/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2433. שנה עברית: התשלח .