הקמת חנות לפרחיםמבנה מוכן+הצללת רשת+גדר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 062/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת חנות לפרחיםמבנה מוכן+הצללת רשת+גדר
מספר: 062/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת חנות לפרחים מבנה מוכן+הצללת רשת+גדר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15333חלק97
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201002327/04/2010