הקמת יחידת דיור מעל מינימרקט

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 010/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת יחידת דיור מעל מינימרקט
מספר: 010/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת יחידת דיור מעל מינימרקט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחימג'ארמג'אר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15620חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201014713/03/2012