הקמת לולי פיטום, יחיעם

תוכנית ג/ 18385

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת לולי פיטום, יחיעם
מספר: ג/ 18385
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריחיעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18363חלק41, 51
18426חלק40
18427חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9385הרחבה ופיתוח מחצבה קיימת - מחצבת הגליל.שינוי
תוכניתג/ 4947חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/04/2010
קבלת תכנית11/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001004/08/2010