הקמת מאצרה לחומרי הדברה רח' נ"ד 1

בקשה ועדה מקומית 3507/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור הקלה מתכנית
שם: הקמת מאצרה לחומרי הדברה רח' נ"ד 1
מספר: 3507/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מאצרה לחומרי הדברה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6138חלק47
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3205/06/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3124/03/2002