הקמת מבנה פיקוד, מבנה דגימות, מיכלע תערובת וגדר בשטח פי גלילות

ישות כללית 5/ 02/ 102/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: הקמת מבנה פיקוד, מבנה דגימות, מיכלע תערובת וגדר בשטח פי גלילות
מספר: 5/ 02/ 102/ 04
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להיתרים מיוחדים
בתכנית מיתאר 102/02/5 להקמת מבנה פיקוד , מבנה דגימות,
מיכלי תערובת וגדר בשטח פי גלילות - עדכון מצב קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006