הקמת מבני משק לבעלי חיים, נחלה מס' 58, מושב שדמות דבורה

תוכנית גנ/ 17569

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת מבני משק לבעלי חיים, נחלה מס' 58, מושב שדמות דבורה
מספר: גנ/ 17569
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח חקלאי הכולל מתן אפשרות להקים מבנימשק חקלאיים לבעלי חיים על מיתקניהם, בשטח חקלאי, לולים, לולים לפיטום הודים, רפת אוורווה.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות וזכויות בניה, קביעת שימושים מותרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15121חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2008
קבלת תכנית15/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200801320/08/2008