הקמת מבנים חקלאים

בקשה ועדה מקומית 1/ 16593

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הקמת מבנים חקלאים
מספר: 1/ 16593
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנים חקלאים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןבית רמוןבית רימון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16593חלק1